Traditiegetrouw had op onze nationale “rustdag”  01 mei de voettocht naar Halle plaats. Enerzijds om zoals de vorige jaren een kaarsje te doen branden in de Sint-Martinusbasiliek  om goed weer aan te vragen voor onze jogging op 01 juni 2019. Anderzijds om opnieuw een kaarsje te doen branden voor het aanslaan van de behandeling van Nathalie en haar zo te steunen!

Om 13u werd de gezellige wandeling van 21 Km of zo’n 28686 stappen (…) aangevat aan de kerk van Wambeek teneinde langs prachtige wandelwegen de Martinusbasiliek te bereiken. 21 Dapperen werden voor hun deelname beloond door een heerlijk weertje.
De zonnige dag werd rond 19u afgesloten in restaurant “De Voet van Keizer Karel”.
Gunter koos ervoor om  wat bij te trainen voor de dodentocht en sloot zijn wandeling af omstreeks 21u. Chapeau!
De club bedankt de wandelaars voor hun offer en uiteraard de beide organisatoren Nicole en Petra!